ПРОФЕСИОНАЛЕН DJ.

Професионални диджей услуги за озвучаване и водене на вашия празник. Подбрана подходящо музика, съобразно вашите изисквания. Провеждане на ритуали и игри.  Безплатна консултация и съвети за Вашето начинание!

тел.: 0888 551 995
mob.: +359 888 551 995

Professional DJ services for sound and keeping your holiday. Selected appropriate music according to your requirements. Conducting rituals and games. Free consultation and advice for your effort!