Електротехник, Електроуслуги за дома и офиса

 

 

en

ЕЛЕКТРО УСЛУГИ ЗА ДОМА И ОФИСА 

                              0878 333 959

 

ОТКРИВАНЕ НА ПОВРЕДАТА И ОТСТРАНЯВАНЕТО И

24 ЧАСА, 7 ДНИ В СЕДМИЦАТА.

 

Имате проблем с електроинсталацията или електроуредите във вашия дом, офис, магазин или гараж. Желаете да добавите или да смените осветлението си, или да добавите новост във вашия дом, незабавно потърсете нас. Нашите електротехници са на разположение 24 часа 7 дни в седмицата.

 

 -        Всякакви видове ел. услуги от квалифициран електротехник в София и региона  

-       Поставяне на осветителни тела

 -      Осветление със светодиодни лампи

-       Осветление със светодиодни ленти

-       Поставяне на контакти и ключове

-       Полагане на кабели  

-       Монтаж на контакти и ключове за скрита ел. инсталация

-       Монтаж на контакти и ключове за открита ел. инсталация

-       Монтаж на кабелни канали

-       Монтаж на светлинни датчици  

-       Монтаж на датчици за движение

-       Монтаж на евакуационно осветление "EXIT"

-       Монтаж на аудио и видео системи  

-       Монтаж на домашни аларми

-       Монтаж и поддръжка на електрически системи

-       Ремонт на електрически уреди

-       Ремонт на ел. инсталации

-       Диагностика на ел. инсталации   

-       Удължаване на кабели и разширяване на мрежата ( ел. инсталация )

-       Оглед и обезопасяване на стари ел.инсталации

 

-       Ефектно и скрито осветление ( LED )

 

-       UPS

 

-       Градинско осветление

 

ЗА повече информация,натиснете ТУК!!!

el.kluchovelampi5led_lampiled_lunadiodna_lenta

kontaktprekusvashsurround_7.1poluleiDIOD

 

 

 


Electrical services for home and office

 0878 333 959

 
To detect and removed and 24 hours, 7 days a week.
 


Problem with electrical installation or electrical appliances in your home, office, shop or garage. Want to add or change lighting, or to add new in your home, contact us. Our electricians are available 24 hours 7 days a week.


- All types of electrical services by qualified electricians

- Placing fixtures

 - Lighting with LED lamps

- Lighting with LED strips

- Insert the sockets and switches

- Laying of cables

- Installation of cable channels

- Installation of sockets and switches hidden wiring

- Installation of sockets and switches for open wiring

- Installation of light sensors

- Installation of motion sensors

- Installation of evacuation lighting "EXIT"

- Installation of audio and video systems

- Installation of home alarms

- Installation and maintenance of electrical systems

- Repair of electrical appliances

- Diagnosis and repair of electrical installations

- Extension of cabling and network expansion

- Inspection and securing installations of old

- Effective and discreet lighting (LED)

- UPS

- Garden lighting

 

For more information, click HERE.

shnaider_logomerlin_gerin_logoosram_logosony_logo

philips_aventwall_logo2jbl-logo

 

en